پاک کننده استیل

پاک کننده استیل مانیس

پاک کننده استیل مانیس با کیفیتی است بس با مانیس تمام کثفی را از روی استیل های:یخچال،و…..)پاک کنیم بس محصولات ما را تهیه کنید و از استفاده کردن لذت ببیرد. این پاک کننده دارای خواص پولیش و به طور خاص بر روی انواع سطوح ورق های مات،خشدار و برجسته عملکرد مناسب تری دارد. پاک کننده […]

بیشتر بخوانید