کارخانه تولیدی شوینده تندیس

کارخانه تولیدی مواد شوینده تندیس

تولیدی مواد شوینده تندیس شهر صنعتی قزوین بعنوان بزرگترین شهر صنعتی ایران در شهر قزوین واقع شده است و تعداد زیادی شرکت ها و کارخانه ها( کارخانه شوینده تندیس ) در این شهر صنعتی مشغول به کار تولید می باشند. شهر صنعتی قزوین با عنایت به اینکه در شاهراه حمل و نقل و در موقعیت […]

بیشتر بخوانید